• Bieżąca obsługa: Doradztwo w sprawach podatkowych w szczególności w zakresie:
  • podatku od towarów i usług (VAT),
  • podatków dochodowych (CIT, PIT),
  • podatku u źródła (WHT),
  • podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • podatków i opłat lokalnych.

Weryfikacja dokumentów oraz planowanych transakcji gospodarczych pod kątem podatkowym. Aktualne informowanie o zmianach w przepisach podatkowych, jak również najnowszych wyrokach sądów administracyjnych i interpretacjach podatkowych mogących mieć wpływ na przedsiębiorstwo oraz planowane transakcje.

 • Zastosowanie prawa podatkowego i interpretacje podatkowe:
  Sporządzanie wniosków o interpretacje przepisów prawa podatkowego, przygotowywanie opinii prawno-podatkowych oraz projektów umów i innych dokumentów. Analiza przedstawionych zagadnień pod kątem opodatkowania oraz zasadności występowania z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.
 • Spory z organami podatkowymi:
  Reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, w szczególności: opracowywanie strategii działania w konkretnym postępowaniu podatkowym lub sądowo-administracyjnym, sporządzanie pism procesowych, bieżące informowanie Klienta o przebiegu postępowania, występowanie przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi podczas rozpraw i posiedzeń.