• Audyt:
  weryfikacja istniejących procesów przetwarzania danych osobowych, analiza umów i dokumentacji powiązanej z gromadzeniem, przetwarzaniem, powierzaniem oraz udostępnianiem danych osobowych. Efektem audytu jest raport zawierający wnioski i zalecenia, które stanowią podstawę pełnego wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.
 • Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych:
  wdrożenie obejmujące procesy, jak również pełną dokumentację dotyczącą przetwarzania danych. Efektem wdrożenia jest dostosowana do potrzeb Klienta polityka ochrony danych osobowych, instrukcje i reguły postępowania z danymi osobowymi dla pracowników i powiązanych firm, umowy powierzenia przetwarzania danych oraz inne dokumenty wymagane przez RODO.
 • Doradztwo:
  bieżące doradztwo we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych
 • Szkolenia:
  prowadzenie kompleksowych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych uwzględniających nowe zasady ochrony danych wprowadzone przez RODO