• Rozpoczęcie działalności:
  doradztwo przy wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę aspekty prawne i podatkowe, przygotowanie projektów umów spółek, reprezentacja przez Sądem Rejestrowym.
 • Kompleksowa obsługa:
  bieżąca obsługa korporacyjna krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym doradztwo prawne i podatkowe przy transakcjach, przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów, statutów, udział w Walnych Zgromadzeniach, Radach Nadzorczych.
 • Umowy:
  przygotowywanie projektów umów, opinie prawne, analiza umów pod kątem poprawności oraz ryzyka prawnego i podatkowego, wsparcie w negocjacjach.
 • Prowadzenie postępowań sądowych:
  reprezentacja klienta na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Przygotowywanie pism i wniosków procesowych oraz pozaprocesowych, bieżące informowanie klienta o stanie postępowania, zastępstwo podczas rozpraw i posiedzeń.