• Sprawy cywilne i rodzinne:
    Prowadzenie spraw cywilnych, w tym spraw o zapłatę, uznanie, stwierdzenie nieważności albo bezskuteczności umów. Reprezentacja Klienta w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o rozwód, alimenty, opiekę nad dzieckiem.  

 

  • Sprawy karne:
    Reprezentacja Klienta na każdym etapie postępowania karnego poczynając od postępowania przygotowawczego, aż do zakończenia postępowania sądowego, jak również na etapie postępowania wykonawczego. Reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.